White House

Location:1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500, USA